Stichting Bloembollenonderzoek

Voor een bloembollensector met toekomst!

De Stichting Bloembollenonderzoek zet zich in om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de bloembollensector voor staat. Via de stichting investeren telers in collectief onderzoek om nu én in de toekomst duurzaam bloembollen te telen. Samen werken we zo aan gezonde bloembollen, rendabele bedrijven en een bloeiende sector!

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Bloembollenonderzoek?

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief

Meer informatie

  • Het programma Onderzoek en Innovatie voor de bloembollensector (bekijk alle lopende projecten).
  • De bloembollensector heeft een eigen visie op duurzaamheid: Vitale Teelt 2030. Met deze visie zet de bloembollensector koers naar een robuust teeltsysteem (bekijk hier de visie en de website van Vitale Teelt 2030).