Fieldlab Bol

Fieldlab Bol

Het doel van het project Fieldlab Bol is om met een praktijkinsteek door teelt en handel samen, een
vraaggestuurde en ketengerichte aanpak te ontwikkelen om bloembollen natuurinclusief en duurzaam te telen. Hierbij is het van belang dat zowel aan de kwaliteitseisen en wensen van eindgebruikers en consumenten wordt voldaan, alsmede aan de eisen van de maatschappij op het gebied van duurzaamheid.

Binnen het Fieldlab ondernemen betrokken bollentelers en handelsbedrijven concrete acties om kansrijke biologische teelttechnieken toe te passen in de gangbare bollenteelt. De validiteit van deze technieken wordt daarbij onderzocht door gerenommeerde onderzoeksinstellingen in de bedrijfspraktijk. Het volledig biologisch telen van bloembollen wordt daarbij niet gezien als een einddoel op zich, maar als een mogelijkheid om als gehele sector stappen vooruit te zetten op het gebied van duurzaamheid. Belangrijk doel is om in harmonie met de natuur ervoor te zorgen dat er bloembollen kunnen worden afgeleverd die het zowel goed doen in de markt én die geen negatieve effecten hebben op de omgeving. Centraal staat het uitgangspunt om als bloembollenketen gezamenlijk vraagstukken aan te pakken en oplossingen en handvatten te bieden waarbij de marktbehoefte leidend is. Praktische kennisontwikkeling en de snelle verspreiding hiervan in de gehele bloembollenketen zijn essentiële bouwstenen om dit te kunnen realiseren.

Uitvoerder: Vertify
Financiers: Anthos, CNB, HoBaHo, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, IGH,
Keukenhof, LTO Noord, Provincie Noord-Holland, Rabobank, Stichting Bloembollenonderzoek

Contactpersoon: Prisca Kleijn

In de media

Fieldlab nieuwe zet richting duurzamer telen - Greenity 20 mei 2022

Financiering

Totaal € 1.808.000

SBO € 160.000

Looptijd

2023 - 2026