PPS De Groene Tulp 0 Impact op milieu en omgeving

PPS De Groene Tulp 0 Impact op milieu en omgeving

De afgelopen vier jaar heeft er veel onderzoek plaatsgevonden binnen de PPS De Groene Tulp om de verduurzamingsvraagstukken voor de tulpensector vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in waardevolle uitgangspunten met nieuwe technieken en teeltsystemen om verminderd afhankelijk te zijn van chemische gewasbescherming. Telers en adviseurs kunnen hiermee concrete stappen zetten om vernieuwend en toekomstbestending teeltsystemen vorm te geven. Om verder te blijven ontwikkelen en te onderzoeken hoe de sector over 5 tot 10 jaar kan voldoen aan de eisen van de maatschappij wordt in 2023 gestart met de nieuwe PPS "De Groene Tulp 0 impact".

Het doel van dit project is om bestaande ICM-strategieën in de tulpenteelt verder aan te vullen en door te ontwikkelen met regeneratieve landbouwtechnieken, precisietoepassingen en data-gedreven technologie om een gezonde en weerbare tulpenteelt te krijgen. Met als ambitie “0-Impact op milieu en omgeving” maar met behoud van kwaliteit en vitaliteit van de tulp alsmede het economisch rendement en de “licence-to-produce” van de bollenkweker. Hiermee krijgt de teler innovatieve en concrete sturing en monitoring op de vitaliteit en weerbaarheid van zijn gewas en grond, het levert nieuwe essentiële handvaten bij de inzet en timing van laag risico middelen en/of groene producten en inzicht in het rendement van de genomen maatregelen.

In het project wordt gewerkt aan de pakketten: regeneratieve tulpenteelt, vitale tulpen, vroegtijdige signalering, precisietoediening, kennisdeling & demonstratie.

Uitvoerder: Vertify, zie ook de projectpagina van de PPS De Groene Tulp 0 Impact op milieu en omgeving

Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Contactpersoon: Prisca Kleijn

Financiering

Totaal € 1.760.000

SBO € 140.000

Looptijd

2023 - 2026