PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes

Bollen@Bodem & Aaltjes

Aaltjes vormen een van de grootste knelpunten in de teelt van bloembollen. Een complicerende factor hierbij is dat percelen vaak worden gehuurd. Er is daarom behoefte aan een goed gemeenschappelijk bodembeheer. Dit project ontwikkelt een aaltjesbeheersingsstrategie voor percelen in eigen beheer én voor huurpercelen. De betrokken sectoren (bloembollen, akkerbouw en veehouderij) krijgen handvatten om actief en doelgericht hun land op duurzame wijze te beheren, waarbij de kosten en inspanningen gedeeld worden. Door de beschikbare data van percelen breder te delen kunt u als teler in overleg met de eigenaren van de percelen slimme bouwplannen maken en gericht maatregelen nemen.

Het onderzoek richt zich op de nog ontbrekende kennis rondom aaltjes die een bedreiging zijn voor de bloembollenteelt. Hierbij gaat het onder andere om de waardplantstatus, de schadegevoeligheid voor aaltjes, de beheersing van stengelaaltjes en trichodoriden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van relevante kennis uit eerdere projecten.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, Vertify
Hoofdfinanciers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Stichting Bloembollenonderzoek
Meer informatie: de projectpagina PPS Bollen@Bodem & Aaltjes: Integraal Aangepakt - WUR

Contactpersoon onderzoek: Prisca Kleijn

In de media

Financiering project

Totaal € 1.440.000

SBO € 200.000

Looptijd

2022 - 2025