PPS Groenbemesters

PPS Groenbemesters

Groenbemesters zijn een onmisbare schakel in de robuuste kringlooplandbouw. Ze voorkomen de uitspoeling van nutriënten, leggen koolstof vast, verbeteren de bodemstructuur en dragen bij aan vergroening en biodiversiteit.

Hoewel groenbemesters al een vaste plek hebben in het bouwplan, leven er bij bollentelers nog veel vragen. Hoe maak ik van een groenbemester een bouwsteen van weerbaar telen? Hoe is de interactie tussen de groenbemester en de bodembiologie en bodemstructuur? Hoe voorkom ik dat ziekten en plagen zich vermeerderen? Wanneer moet ik de groenbemester onderwerken?

Deze PPS zoekt de antwoorden, zodat bollentelers en akkerbouwers de voordelen van groenbemesters maximaal kunnen benutten.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

Contactpersoon: Prisca Kleijn

Financiering

Totaal € 2.272.000

SBO € 80.000

Looptijd

2023 - 2026