PPS Grondige aanpak bodemplagen

Grondige aanpak bodemplagen

Het streven naar een verduurzamingsslag richting kringlooplandbouw gaat gepaard met minder en gerichtere inzet van gewasbeschermingsmiddelen, meer groenbemesters en minder intensieve grondbewerking. Een groot risico is dat bepaalde bodemplagen daarmee toenemen, evenals de schade die zij veroorzaken. Het gaat met name om ritnaalden, emelten, wortelduizendpoten en ondergrondse springstaarten. Deze zijn gerelateerd aan bodemkwaliteit en aan landuitwisseling met veehouders. Een toekomstbestendige aanpak van deze bodemplagen vraagt om nieuwe plaagbeheersingsconcepten. Dit project werkt aan een toolbox met maatregelen waarmee bollentelers en akkerbouwers een populatie bodemplagen kunnen beheersen.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, Vertify en IRS
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food
Meer informatie: de projectpagina's van Wageningen University & Research en Vertify

Contactpersoon: Rianne van der Hulst

In de media

Financiering project

Totaal € 1.360.000

SBO € 100.000

Looptijd

2022 - 2025