PPS Integrale aanpak tulpengalmijt

PPS Integrale aanpak tulpengalmijt

Vanuit de maatschappij is er de wens tot het verminderen van het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen. Dit leidt tot het wegvallen van middelen die cruciaal zijn in de bescherming van gewassen tegen bepaalde ziekten en plagen. De noodzaak is groot om alternatieve manieren van beheersing en bestrijding te ontwikkelen, die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van (chemische) middelen.

De tulpengalmijt komt algemeen voor en kan in potentie voor miljoenen euro’s economische schade veroorzaken in de Nederlandse tulpensector. De bestrijding van de tulpengalmijt (Aceria tulipae) leunt momenteel volledig op de toepassing van Movento (actieve stof spirotetramat). Dit middel gaat in 2025 wegvallen. De beschikbare alternatieven zijn minder effectief en/of nauwelijks in de bedrijfsvoering van bedrijven in te passen.

Het doel van dit project is om volgens de Integrated Crop Management techniek te komen tot een integrale aanpak en een duurzame beheersing van de plaag. De ICM-systematiek zal uitgebreid moeten worden voor bloembollen in het algemeen en tulp in het bijzonder, omdat naast de teeltfase op het veld ook de fase van bewaring ‘in de schuur’ zeer belangrijk is, en naast de kwekerij ook de handel in de aanpak meegenomen moet worden. Een integrale ketenaanpak dus.

Het project past in de visie ”Vitale teelt 2030 bloembollen” zoals die door de bloembollensector is opgesteld. Robuuste systemen zijn hierin de basis, en duurzame vormen van gewasbescherming het uitgangspunt.

In het project wordt gewerkt vanuit de volgende invalshoeken:

  • Verder ontrafelen van de levenscyclus van de tulpengalmijt gedurende de verschillende fasen van de teelt en opslag van tulpen;
  • Monitoring en detectie;
  • Ontwikkelen van methoden en middelen voor de beheersing van de plaag;
  • Ontwikkelen van biologische bestrijding, uitgaande van reeds bekende en nieuwe roofmijten en galmuggen;
  • Bewaring en transport, temperatuur in de keten;
  • Communicatie richting teelt en handel. Hierbij gebruik makend van een hygiëne protocol als ‘levend document’ dat zich gedurende de projectduur verder ontwikkeld en waarin de voorgaande punten gekoppeld worden voor een geïntegreerde aanpak van de tulpengalmijt.

Uitvoerder: Wageningen University & Research en Vertify

Financiers: Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal, Stichting Bloembollenonderzoek, Anthos, Keukenhof e.a.

Contactpersoon: Irma Lukassen

Financiering project

Totaal € 1.152.000

SBO € 260.000

Looptijd

2024 - 2027