06-12-2023

Bloembollentelers investeren in onderzoek Tulpengalmijt

De Programmaraad van de Stichting Bloembollenonderzoek is op dinsdag 28 november akkoord gegaan met het financieren van nieuw onderzoek naar een integrale aanpak om tulpengalmijt in tulpen te voorkomen en te beheersen. Onderdelen van dit onderzoek zijn o.a. de levenscyclus van de tulpengalmijt, monitoring & detectie, de effectiviteit van maatregelen, biologische bestrijding, bewaring & transport en het opstellen van een hygiëneprotocol.

Het onderzoek betreft een publiek private samenwerking (PPS) waarin naast SBO ook andere partners en de overheid investeren. Bloembollentelers financieren via SBO gezamenlijk 260.000 euro gedurende het vierjarige project dat in totaal bijna 1,2 miljoen euro kost. Het onderzoek is aanvullend op het onderzoek dat in 2022 is gestart naar de bestrijding van tulpengalmijt via de heetstookmethode. De KAVB Productgroep Tulp wordt als adviserend orgaan nauw betrokken bij de uitvoering van het nieuwe onderzoek.

Ook budget gereserveerd voor ander onderzoek

Door de Programmaraad is ook budget gereserveerd voor de onderzoeken Vitale teelt hyacint, Bemesten in balans, Bodemindicatoren en Fytosanitaire preventie. Voor de definitieve goedkeuring van deze projecten moet echter eerst afgewacht worden of o.a. de financiering bij andere partners en de overheid rondkomt. De Programmaraad heeft daarnaast besloten om het lopende onderzoek naar Heetstook tegen Tulpengalmijt in tulp uit te breiden met Allium.

Bij de besluitvorming volgde de Programmaraad de adviezen van de KAVB productgroepen en het MilieuPlatform. Alle projecten sluiten aan op de wensen van de bollentelers en dragen bij aan een toekomstbestendige bloembollenteelt. De projecten zullen in 2024 van start gaan.