11-04-2022

Eerste onderzoeksprojecten gefinancierd via Stichting Bloembollenonderzoek

Eerste onderzoeksprojecten gefinancierd via Stichting Bloembollenonderzoek

Dit jaar worden via de Stichting Bloembollenonderzoek de eerste vier onderzoeksprojecten gefinancierd. Gewerkt gaat worden aan virusvrije bloembollen, bodeminsecten, een integrale aanpak van bollen, bodem &aaltjes, weerbare bloembollen en ecologische lelieteelt, bolbehandeling & coating. De bloembollensector wil zo snel mogelijk starten met het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Vandaar dat de programmaraad van de Stichting Bloembollenonderzoek al in november 2021 haar goedkeuring heeft gegeven voor het verstrekken van een financiële bijdrage aan vier gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Op de onderzoeken van het Regionaal Onderzoek Lelie (ROL) na, zijn alle projecten vierjarige Publiek-Private Samenwerkingen (PPS’en) die onder de vlag van de Topsector Agri & Food worden uitgevoerd. Binnen deze projecten werken organisaties uit de bollensector en de overheid samen. De totale investering door SBO in de vier projecten bedraagt in totaal ruim 0,8 miljoen euro.