10-07-2023

Fieldlab Waterstof officieel gestart

Het Fieldlab Waterstof is officieel gestart. Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition realiseren met agrarisch ondernemers en diverse andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector. Het Fieldlab Waterstof moet dé praktijkomgeving worden waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan waterstoftoepassingen en -infrastructuur.

De start van het Fieldlab Waterstof vond op 6 juli plaats bij Rainbow Colors in Andijk, een van de deelnemers en fieldlablocaties in het project. Tijdens een informatief programma werd ingegaan op de totstandkoming en het doel van het project. Kansen en uitdagingen van waterstof in de agrarische sector werden besproken en agrarische ondernemers gingen met elkaar in gesprek over hun plannen met waterstof.

Het Fieldlab Waterstof is een fysieke hotspot voor waterstofinnovatie. Bedrijven en organisaties die aansluiten kunnen hier experimenteren met waterstoftoepassingen in zware machines en onderzoek doen hoe deze toepassingen in de bedrijfsvoering in agrarische bedrijven opgenomen kan worden. Daarnaast kunnen ze diverse onderzoeken doen naar de wijze en mogelijkheden van de inzet van waterstof binnen verschillende toepassingen in de agrarische sector en de impact van deze toepassingen op milieu, natuur en samenleving. Ook wordt er onderwijs ontwikkeld voor technici en overig personeel en kan men plannen ontwikkelen over hoe deze toepassingen opgeschaald kunnen worden voor toepassing in regio Noord-Holland Noord en daarbuiten.

Het Fieldlab Waterstof omvat bij de start vier praktijklocaties (Loonbedrijf Sturm-Jacobs B.V., Rainbow Colors BV, Vertify en Hogeschool Inholland). De locaties hebben elk een eigen doel en opzet, maar kennen ook een duidelijke samenhang. Bij de locatie Loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf staat het testen en demonsteren van waterstof in agrarische werktuigen centraal. De hiervoor benodigde waterstof is beoogd te komen uit eigen opwek of van de nabijgelegen waterstofwindturbine van Hygro.

Bij Rainbow Colors wordt onderzocht of het mogelijk is om niet gebruikte zonne-energie om te zetten naar groene waterstof en de restwarmte die daarbij vrij komt in te zetten voor verwarming. Op de locatie van Vertify wordt een warmtelab gerealiseerd met een op waterstof aangedreven warmtesysteem, waarbij wordt onderzocht wat de impact van waterstoftoepassing is op de energiehuishouding en teeltkwaliteit. Ook het onderwijs heeft een belangrijke plek in het project om ervoor te zorgen dat er straks ook voldoende mensen zijn opgeleid om met waterstof aan de slag te gaan.

Lees hier meer informatie over het Fieldlab Waterstof