05-07-2023

Hoe werkt de bloembollensector aan een duurzame teelt?

De bloembollensector werkt hard aan het terugdringen van het gebruik van chemie. De ziektegevoeligheid van bloembollen en de gevraagde kwaliteit van het eindproduct vereisen een gecontroleerde overgang van de reguliere teelt naar een duurzame en/of biologische teelt. De pilot Duurzame Teelt in Tulp & Bijgoed levert hieraan een bijdrage door perspectiefvolle biologische producten en nieuwe technieken en methoden te introduceren in de praktijk.

Onlangs heeft Vertify een video gemaakt waarin pilotleider Kees Stoop (Vertify) en één van de vier deelnemers Theo Apeldoorn vertellen wat de pilot .

Meer weten over deze pilot? Kijk op de website van Vertify.

Pilot Duurzame Teelt in Tulp & Bijgoed