14-12-2023

Lelietelers opgeroepen om onderzoekswensen in te dienen

De Stichting Bloembollenonderzoek (SBO) en de KAVB-productgroep Lelie roepen lelietelers op om hun wensen voor nieuw onderzoek in te dienen. Dat kunnen zij doen door middel van het invullen van een korte vragenlijst. De vragenlijst kan tot uiterlijk 2 januari ingevuld worden. De uitkomsten worden door de productgroep Lelie en de Stichting Bloembollenonderzoek gebruikt om richting te geven aan nieuw onderzoek. Op de website van de Stichting Bloembollenonderzoek kunnen telers lezen welk onderzoek aan lelie op dit moment al via SBO wordt gefinancierd.

Het is de eerste keer sinds de oprichting van SBO vorig jaar dat aan alle lelietelers gevraagd wordt om hun wensen en ideeën via een vragenlijst aan te geven. Omdat alle telers meebetalen aan het onderzoek, vinden de productgroep en SBO het belangrijk dat ook alle lelietelers hun onderzoekswensen kunnen indienen en daarmee richting kunnen geven aan het onderzoek. De ingediende wensen worden vervolgens besproken in de productgroep Lelie waarna prioritering en besluitvorming volgt.

Planning

De planning voor onderzoeken in het gewas lelie is als volgt:

  • december : Uitvraag onderzoekswensen lelietelers
  • januari : Bespreken wensen en ideeën telers in de productgroep Lelie
  • januari - februari : Uitwerken onderzoeksvoorstellen & advisering productgroep Lelie
  • maart : Besluitvorming in de Programmaraad

De Stichting Bloembollenonderzoek zoekt ook cofinanciering voor projecten, bijvoorbeeld via de Topsectoren. Als een wens leidt tot een publiek private samenwerking (waarbij de overheid de financiering vanuit de sector verdubbeld) vindt definitieve besluitvorming plaats in november.

Gestart wordt nu met het gewas lelie. In de loop van 2024 worden ook telers van andere gewassen gevraagd om onderzoekswensen in te dienen.