22-10-2023

Literatuurstudie naar bodemplagen afgerond

Sinds 2022 wordt er in de Publiek Private Samenwerking (PPS) ‘Grondige Aanpak Bodemplagen’ onderzoek gedaan naar vier verschillende bodemplagen; ritnaalden, emelten, ondergrondse springstaarten en wortelduizendpoten. Door verandering van landbouwsystemen komt schade door bodeminsecten ook in de bloembollensector steeds vaker voor en dat kan leiden tot grote problemen. Daarbij kan gedacht worden aan schade aan (kiemende) planten, het wegvallen van planten en omzetverlies, maar ook aan kwaliteitsproblemen aan het te oogsten product.

De onlangs uitgebrachte literatuurstudie voor het onderzoeksproject Grondige Aanpak Bodemplagen brengt naast de laatste kennis uit de literatuur ook ontwikkelrichtingen in beeld om deze bodemplagen te beheersen. De studie is daarmee de basis voor nieuwe onderzoeken en proefopzetten in dit onderzoeksproject.