15-06-2023

Nieuw monitoringssysteem voor ritnaalden: maak kennis met OLGA

In de PPS Grondige Aanpak Bodemplagen wordt o.a. onderzoek gedaan naar monitoringssystemen voor ritnaalden. Wageningen University & Research zoekt, naast het monitoren met vallen, ook naar nieuwe mogelijkheden. Een hiervan is OLGA. Met behulp van een camerasysteem kan in de toekomst in kaart gebracht worden of er ritnaalden in een perceel aanwezig zijn en zo ja, hoeveel en wat de verspreiding is. Met deze informatie kunnen er gerichter maatregelen genomen worden.

Lees hier meer en bekijk hoe OLGA werkt.