27-07-2023

‘Meedenken in Programmaraad SBO is verrijkend’

Via de Stichting Bloembollenonderzoek (SBO) investeren bloembollentelers collectief in onderzoek om de sector te helpen verduurzamen. De programmaraad, waarin afgevaardigden uit alle productgroepen en het Milieuplatform zitting hebben, bepaalt welke onderzoeksvoorstellen in aanmerking komen voor financiering.

Jeroen Schutte is akkerbouwer en bollenkweker in Nagele. Namens de productgroep tulp heeft hij zitting in de programmaraad. “Er komen veel duurzaamheidsuitdagingen op ons af: hoe kunnen we het contributiegeld dat SBO ophaalt het beste inzetten? Daar mogen wij als programmaraad iets van vinden.” Vanwege het verdwijnen van diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen, zal daar vooral de aandacht naar uitgaan, verwacht Jeroen. Ter illustratie noemt hij het onderzoek naar de duurzame bestrijding van tulpengalmijt. “Op zoek naar een vervanger voor het chemische middel dat we daar nu voor gebruiken, is onderzoek nodig.”

Hij is positief over de komst van SBO. “Als individuele ondernemer kun je de kosten voor dit soort onderzoeken niet ophoesten. Heel goed dat er op deze manier geld beschikbaar komt.” Dat hij als ondernemer aan tafel zit en mag meepraten, - denken en -beslissen vindt Jeroen ‘een goede zaak’, en tegelijkertijd ‘spannend’. “De keuzes die wij maken, hebben effect op het hele vak, dat is best een grote verantwoordelijkheid. We zetten ons er elk geval voor in om de juiste keuzes te maken.”

Erik Bisschops teelt dahlia’s en narcissen in Voorhout, is betrokken bij de productgroep dahlia en afgevaardigd naar de programmaraad. “Wij zijn ons zeer bewust van de milieu-impact van onze bedrijven. Daarbij hebben we te maken met een kritische samenleving die vragen stelt over onze werkwijze. We hebben al veel stappen gezet in de verduurzaming van de sector, en daar moeten we mee doorgaan. Door dit soort bedrijfsoverstijgende vraagstukken samen op te pakken, is de kans groter dat we oplossingen vinden.”

De structuur van de stichting – waarbij alle productgroepen zijn vertegenwoordigd in de programmaraad – vindt Erik goed gekozen. “Dahlia is een relatief kleine productgroep. Nu wordt ook ons geluid gehoord.” Dat de raad volledig uit ondernemers bestaat, is ‘heel positief vindt Erik. “Wij staan met twee benen in de dagelijkse praktijk en weten als geen ander wat er speelt en waar behoefte aan is.” Hij ervaart zijn deelname voor zichzelf als ‘verrijkend’. “In de programmaraad zit je heel dichtbij het vuur, je hoort als een van de eersten over nieuwe ontwikkelingen. Heel interessant.” Overigens vindt hij dat de komst van SBO individuele ondernemers niet van de plicht ontslaat om ook zelf te blijven innoveren en onderzoeken. “We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Greenity 150 - Monique Ooms