12-04-2023

Onderzoek "De Groene Tulp" krijgt een vervolg

PPS De Groene Tulp krijgt een vervolg

De afgelopen vier jaar heeft er veel onderzoek plaatsgevonden binnen de PPS (publiek-private samenwerking) De Groene Tulp om verduurzamingsvraagstukken voor de tulpenteelt vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in waardevolle uitgangspunten met nieuwe technieken en teeltsystemen om minder afhankelijk te zijn van chemische gewasbescherming. Telers en adviseurs kunnen hiermee concrete stappen zetten om vernieuwend en toekomstbestending teeltsystemen vorm te geven. Hiermee is de sector er echter nog niet.

Om verder te blijven ontwikkelen en te onderzoeken hoe de sector er over 5 tot 10 jaar uit moet komen te zien ten aanzien van verduurzaming, is een nieuwe PPS "De Groene Tulp richting 0 impact op natuur en omgeving" geschreven en inmiddels ook goedgekeurd. In verband met de Green Deal in 2030, zal de komende jaren ingespeeld moeten gaan worden op de eisen die op de lange termijn vereist gaan worden aan de sector. De oplossingen hiervoor worden complexer en zullen meer en meer in elkaar gevlochten moeten worden. Uitgangspunt blijft hierbij natuurlijk een rendabele en toekomstbestendige tulpensector. De komende maanden volgt er een uitwerking van de werkpakketten binnen de nieuwe PPS en zal er met de sector en de participanten gestart gaan worden met De Groene Tulp 0 impact.