19-04-2024

Oproep indienen wensen voor nieuw onderzoek

De Stichting Bloembollenonderzoek roept bollentelers op om hun wensen voor nieuw onderzoek in te dienen. Zij kunnen hiervoor een korte vragenlijst invullen. De vragenlijst is in te vullen tot en met 15 mei 2024. De uitkomsten gebruikt SBO om richting te geven aan nieuwe onderzoeken.

Het is de eerste keer sinds de oprichting van SBO dat aan alle bollentelers gevraagd wordt om hun wensen en ideeën via een vragenlijst aan te geven. Directeur Prisca Kleijn: “Bollentelers zitten zelf aan het stuur van het onderzoeksprogramma. Dit is het moment waarop zij kunnen aangeven wat ze nodig hebben aan onderzoek.” Eind vorig jaar is al een oproep gedaan onder lelietelers. Op basis hiervan en in overleg met de KAVB-productgroep Lelie is onlangs het project "Op weg naar een toekomstbestendige lelieteelt" gestart.

Planning

De planning voor het indienen van onderzoekswensen en besluitvorming hierover is als volgt:

  • april-mei : Uitvraag onderzoekswensen bollentelers
  • mei - juli : Bespreken wensen en ideeën telers in de KAVB-productgroepen & uitwerken in overleg met KAVB-productgroepen
  • juli - oktober : Uitwerken onderzoeksvoorstellen & advisering KAVB-productgroepen
  • november : Besluitvorming in de Programmaraad

De Stichting Bloembollenonderzoek zoekt ook cofinanciering voor projecten, bijvoorbeeld via de Topsectoren. Als een wens leidt tot een publiek private samenwerking (waarbij de overheid de financiering vanuit de sector verdubbeld) vindt definitieve besluitvorming ook plaats in november.