07-11-2022

Eerste facturen voor bijdrage onderzoek verstuurd aan bollentelers

Vanaf deze maand ontvangen bloembollentelers de factuur van Stichting Bloembollenonderzoek (SBO) voor hun bijdrage over 2022 aan het gezamenlijke bloembollenonderzoek. Deze factuur is de eerste factuur die de stichting verzendt nadat eerder dit jaar de goedkeuring van het Ministerie van LNV is ontvangen voor een verbindend verklaring. Door deze verbindend verklaring zijn alle bloembollentelers in Nederland verplicht om mee te betalen aan het onderzoeksprogramma voor de bloembollensector.

Machtigen kost minder tijd en geld

Bollentelers kunnen de Stichting Bloembollenonderzoek machtigen om gebruik te maken van de arealen die zij jaarlijks opgegeven bij de Bloembollenkeuringsdienst. Telers die gebruikmaken van een machtiging ontvangen een korting van maximaal € 50,- op hun onderzoeksbijdrage. Directeur van de Stichting Bloembollenonderzoek Prisca Kleijn hoopt dat zoveel mogelijk ondernemers hiervan gebruik maken. “Eerder dit jaar hebben we alle bloembollenbedrijven aangeschreven en gevraagd om de stichting te machtigen of om zelf de geteelde arealen bloembollen bij SBO op te geven. Door de stichting te machtigen kunnen wij, en de ondernemers, tijd en geld besparen en blijft er meer geld over voor het uitvoeren van onderzoek."

Programma Onderzoek en Innovatie Bloembollensector

Het programma Onderzoek en Innovatie voor de bloembollensector richt zich op thema’s als bodem, plantgezondheid, technologie en verdienvermogen. Het doel van alle onderzoeken is om bij te dragen aan een goed rendement voor alle bloembollentelers met kennis die zij in de praktijk kunnen toepassen. De verbindendverklaring voor het onderzoeksprogramma gaat in 2022 van start en loopt tot en met 2027.