04-12-2023

Succesvolle start Stichting Bloembollenonderzoek

Sinds de oprichting van de Stichting Bloembollenonderzoek (SBO) in de zomer van 2022 is er veel gebeurd. De organisatie is ingericht, bollentelers zijn geïnformeerd over de algemeen verbindend verklaring voor onderzoek, de eerste nota’s zijn verzonden en de eerste onderzoeksprojecten zijn gestart. Dit en meer blijkt uit het Jaarverslag 2022 van de Stichting Bloembollenonderzoek dat nu beschikbaar is.

Dankzij de financiële bijdragen van de bollentelers kon SBO direct starten met een investering van in totaal ruim € 920.000 in negen meerjarige onderzoeksprojecten die in 2022 van start gingen. Door bijdragen vanuit de overheid en het gezamenlijke bedrijfsleven kon er in totaal voor ruim € 5 miljoen aan onderzoek uitgevoerd worden. Voor elke euro die door de telers werd geïnvesteerd kreeg de sector er vijf terug. Dit werd besteed aan onderzoek naar virusvrije bloembollen, bodeminsecten, een integrale aanpak van bollen, bodem &aaltjes, heetstook tulpengalmijt, weerbare bloembollen en ecologische lelieteelt, bolbehandeling & coating.

Voor de sector was het belangrijk om zo snel mogelijk, dus direct in het jaar van oprichting, van start te gaan. “De uitdagingen voor de sector zijn groot. Door te investeren in gewasoverstijgend onderzoek kunnen we op zoek naar oplossingen om duurzaam bloembollen te telen met behoud van kwaliteit en rendement voor de teler”, aldus SBO directeur Prisca Kleijn.