07-07-2023

Nieuwe website Stichting Bloembollenonderzoek gelanceerd

Sinds vandaag heeft de bloembollensector een eigen website over onderzoek en innovatie in de bloembollenteelt. Op de website vindt de bezoeker alle informatie over de onderzoeksprojecten die via de Stichting Bloembollenonderzoek (SBO) worden gefinancierd. Ook is er veel informatie te vinden over SBO en de algemeen verbindend verklaring die regelt dat alle bloembollentelers meebetalen aan het onderzoeksprogramma.

Volgens Prisca Kleijn (directeur SBO) was het de hoogste tijd voor een eigen website. "Sinds vorig jaar worden de eerste onderzoeksprojecten via de stichting gefinancierd. Met de website heeft de bloembollensector nu een eigen platform waar onderzoek centraal staat. Alle lopende projecten zijn opgenomen in een database met daarin een samenvatting van het project, de looptijd, kosten en artikelen die over het project zijn verschenen. Bloembollentelers kunnen zo direct terugvinden wat er met het geld wordt gedaan."

Op de website is ook veel informatie te vinden over de algemeen verbindend verklaring en de stichting Bloembollenonderzoek zelf. Zo is er te vinden hoe de stichting is georganiseerd, welke tarieven worden gehanteerd en wat er via de verbindend verklaring is geregeld. Ook kunnen formulieren gedownload worden die door telers gebruikt kunnen worden bij de registratie van areaal en het verstrekken van een machtiging aan SBO. Uiteraard is er ook plaats ingeruimd voor het laatste nieuws op onderzoeksgebied. "Omdat alle telers meebetalen aan het onderzoek willen we hen graag van de meest recente informatie voorzien. Vandaar dat we ook regelmatig een nieuwsbrief gaan versturen. Via de website kunnen geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden", aldus Kleijn.