15-03-2023

Nieuwe onderzoeken gestart voor de bloembollensector

Zeven nieuwe onderzoeken gestart voor de bloembollensector

Tulpengalmijt, groenbemesters, wortelknobbelaal, de Groene Tulp, bolbehandeling & bolcoating, ecologische lelieteelt en Fieldlab: de bollensector investeert in nieuw onderzoek naar deze én andere onderwerpen in 2023. Vorig jaar zijn reeds vier onderzoeksprojecten gestart die door de Programmaraad van de Stichting Bloembollenonderzoek (SBO) zijn goedgekeurd. Op 14 maart kwamen daar nog zeven nieuwe projecten bij. Alle projecten sluiten aan op de wensen van de bollentelers en dragen bij aan een toekomstbestendige bloembollenteelt.

Van de zeven nieuwe projecten zijn twee projecten vierjarige Publiek-Private Samenwerkingen (PPS’en) die onder de vlag van de Topsector Agri & Food worden uitgevoerd. De totale investering door SBO in de zeven nieuwe projecten bedraagt in totaal bijna 0,7 miljoen euro.

Directeur Prisca Kleijn: “De projecten vertegenwoordigen een totale waarde van maar liefst 5,8 miljoen euro. De bijdragen vanuit het bedrijfsleven uit de bollensector, andere sectoren en de overheid maken deze verveelvoudiging mogelijk. De bloembollentelers krijgen dus waar voor hun geld.”

In de loop van dit jaar lanceert de Stichting Bloembollenonderzoek een eigen website waarop alle informatie over de lopende onderzoeksprojecten en de verbindend verklaring is te vinden. Ook wordt onderzocht op welke wijze de onderzoeksresultaten opgenomen kunnen worden in een gezamenlijke database met onderzoeksresultaten voor de gehele landbouw.