Over ons

Wie zijn wij?

De Nederlandse bloembollensector is toonaangevend in de wereld en een belangrijke economische sector met een productiewaarde van ongeveer 800 miljoen euro per jaar. Meer dan 60% van alle bloembollen in de wereld komt uit Nederland. Die positie is mede te danken aan het ondernemerschap van de bedrijven, het aansprekende assortiment, de goede teeltomstandigheden, een onafhankelijke kwaliteitskeuring en de diepgaande kennis van de bloembollenveredeling, teelt en handel. Bloembollen kleuren de wereld, zorgen voor blijdschap en dragen bij aan een gezonde, groene leefomgeving.

Om deze toonaangevende positie te behouden wil de sector voorop blijven lopen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Dit kan alleen als ondernemers een rendabele bedrijfsvoering kunnen realiseren zodat er ruimte is om te investeren in het bedrijf, in de sector en in een gezonde leefomgeving. Samen wordt gewerkt aan een vitale teelt waar Nederland trots op kan zijn, nu en in de toekomst. Een teelt waarbij kwaliteit voorop staat en de consument kan vertrouwen op de herkomst van het product en een duurzame teeltwijze met respect voor de omgeving.

Een stevig onderzoeksprogramma voor de sector

Met het Programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022- 2027 legt de sector de basis voor een stevig onderzoeksprogramma waarmee uitdagingen kunnen worden aangepakt en de ambities van de sector kunnen worden uitgevoerd. Bollentelers zetten via de Stichting Bloembollenonderzoek gezamenlijk in op het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het gaat hierbij om onderzoek naar gewas- en ketenoverschrijdende thema’s als plantgezondheid, water en bodem. De hele sector draagt hieraan bij.

Verbindend Verklaring

In 2022 heeft de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het programma Onderzoek en Innovatie verbindend verklaard. Dat betekent dat alle telers van bloembollen verplicht meebetalen aan een breed onderzoeksprogramma voor de Nederlandse bloembollenteelt. De resultaten komen namelijk beschikbaar voor alle bollentelers en de kosten worden evenredig verdeeld. Het onderzoeksprogramma loopt van 2022 tot 2027.

Stichting Bloembollenonderzoek

De onafhankelijke Stichting Bloembollenonderzoek (SBO) is in 2022 opgericht om het onderzoeksprogramma te coördineren en uit te voeren. De stichting is gehuisvest in het kantoor van de KAVB, Weeresteinstraat 10a in Hillegom. De financiële administratie is uitbesteed aan AVZ administraties in Wateringen. Op deze manier is ook de financiële onafhankelijkheid geborgd.

Van en voor telers

Het bestuur van de Stichting Bloembollenonderzoek is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma, draagt zorg voor de aansturing van de organisatie en heeft het laatste woord als het gaat om zaken als de begroting, de jaarrekening en de vaststelling van de areaalbijdrage. De werkzaamheden voor de stichting worden verricht door daarvoor aangestelde medewerkers.

Naast het bestuur kent de stichting ook een programmaraad. In deze programmaraad hebben telers zitting namens een productgroep (tulp, lelie, hyacint, narcis, dahlia, iris, zantedeschia, gladiool en bijzondere bolgewassen) en het MilieuPlatform. De programmaraad besluit over de inhoud en financiering van het onderzoeksprogramma en de onderliggende projecten op zwaarwegend advies van o.a. de productgroepen van de KAVB en het Milieuplatform.